13/04/2015

H-K

habiter

[v] (o-c) fréquenter, syn. hanter, (e) canler avou

håbiter

[v] (e) cf habiter

hâdes

[nf-pl] (c) hardes

hågner

[v] (e) cf auyener

hagnî

[v] mordre, syn. clawer

haîtî

[adj] (c), -îye: sain

halcoter 

[v] (e) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, bèrlondjî, (c) bloncî

håle

[nf] (e) cf chaule

halène

[nf] chenille

halêne

[nf] (e-o) cf halêne

halin.ne

[nf] (c) haleine

hame

[nm] (e) cf chame

hame

[nm] (e) cf chame

hametê

[nm] (e) cf hamia

hamia

[nm] (o-c) hameau

hanète

[nf] nuque, syn. atia, coû, (e) hatrê

hanter

[v] (o-c) fréquenter, syn. habiter, (e) canler avou

hantîse

[nf] (o-c) relation (personnes), syn. conechance

hape

[nf] (o) cf hèpe

hape-châr

[nm] (o-c) avare

haper

[v] (c-e) (dérober) voler, syn. scroter, voler; kidnapper

hapeû

[n] (c-e) , -se, syn. voleûr, -se

hardi

[adj] (e) cf hârdi

hârdi

[adj] (c), -îye: hardi, -e

håres

[nf-pl] (e) cf hâdes

harin

[nm] (e) cf hèrin

hasârd

[nm] (o-c) hasard, syn. astchèyance

hasård

[nm] (e) cf hasârd

håsplêye

[nf] (e) cf hauspléye

håsse

[nf] (e) cf hausse

håster

[v] (e) si _: se hâter, , syn. chorer, si d'chombrer, (o) tèchî

håster 

[v] (e) si _: s'empresser, syn. (o-c) chorer

hatche

[nf] (o-c) hache, syn. hèpe

hate

[v] (e) taper l' _ so 'ne saquî: calomnier, syn. d(i)fûtyî o.s., (o) lachî dès-invanîyes su o.s.,  (o) machurer o.s.

hatia

[nm] (o-c) cou, syn. cô, (e) hatrê

håtin

[adj] (e), -in.ne: hautain, -e

hatrê

[nf] (e) nuque, syn. atia, coû, hanète; (e) cou, syn. cô, hatia

hauspléye

[nm] écheveau, syn. èchè

hausse

[nf] (o-c) hâte; (o-c) dj' a _: (litt. hâte) j'ai besoin d'aller aux toilettes

haussî

[v] (e) (prix) monter, syn. (o-c) raussî

haver

[v] (e) racler, syn. scrèper

havèt

[nm] crochet, syn. crotchèt

hawe

[nf] houe

hayåve

[adj] (e) désagréable, syn. displaîjant

haye

[nf] (o-c) haie

håye

[nf] (e) cf haye

hèmorwides

[nf-pl] (o-c) hémorroïdes, syn. brokes

hèna

[nm] (c) récipient, syn. bidon, caté

hèpe

[nf] hache, syn. hatche

hére

[v] (e) haïr, syn. vèy èvi, (o) awè à dèdin

hèrer

[v] (c-e) introduire (quelque chose), syn. stitchî, tchôkî

hêrî

[v] (e) insister, syn. bourer, poûssî, (e) holer, (o) aspoyî

hèrin

[nm] (o-c) hareng

hèritance

[v] (o-c) fé one _: hériter, syn. hèriter

hèriter

[v] (e-c) hériter, syn. (o) fé one hèritance

hèrlêye

[nf] (e) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, rabouréye, (o) ramoncelâdje

hèrtchî

[v] cf hièrtchî

hèsse

[nf] (c) hêtre, syn. fau

hèsse

[nf-pl] (e) cf chache

hète

[nf] (e) cf chète

hèter

[v] (e) cf chèter

hétî

[adj] (o), -îye: cf haîtî

hêtî

[adj] (e), -èye: cf haîtî

hèton

[nm] (e) cf chèton

heûre

[v] (e) cf cheûre

heûreûs

[adj] (o-c) , -e: heureux, -euse, syn. binauje

heûreûsemint

[adv-conj] (o-c) _ (qui): heureusement (que), syn. (là) co bin (qui)

heûve 

[nf] (e) cf cheûve

héveler

[v](e) entailler, syn. (e-c) crèner

[nm] (e) cf chî

hibou

[nf] (e) hibou, , syn. houlote, (e) houperale, (o) mawouche

hiède

[nf] (e-c) troupeau, syn. (o-c) troupia

hièles

[nf-pl] (e) cf chèles

hièrsî

[v] (o-c) herser, syn. rayèner

hièrtchî

[v] (e-c) (tirer) traîner, syn. trin.ner

hikèt

[nm] (o-c) hoquet, syn. licote; secousse

hikète

[nf] (e) cf hikèt

hiketer

[v] avoir le hoquet, syn; awè l' licote; (e) sangloter, syn. somadjî, (e) sogloter

hiner

[v] (e) jeter, lancer, syn. lancî. taper, (e) djèter; (e) _ dè cou: ruer, syn. (c) rouwer

hinéye

[nf] (c) odeur, syn. odeûr, vènéye

hinêye

[nf] (e) cf hinéye

hintche

[nf] (e) gauche, syn. gauche

hiper

[v] (e) cf chiper

histôriète

[nf] (e) anecdote, syn. fauvirète, quinte

histwére

[nf] (e) cf histwêre

histwêre

[nf] (o-c) histoire

hitåd

[adj] (e) cf chitaud

hite

[nf] (e) cf chite

hiyeter

[v] (e) cf chîleter

hiyî 

[v] (e) déchirer, syn. chirer, dichirer, skèter

holer

[v] (e) insister, syn. bourer, poûssî, (e) hêrî, (o) aspoyî

home 

[nf] (e) cf chime

honteûs

[adj] (o-c) , -e: honteux, -euse, syn. pèneûs; (e) , -e: (personne) confus, -e, syn. cacame, (o) mètch

hope

[nf] (c-e) bond, saut, syn. (o) saut; (e) (c) fé one ((e) 'ne) _: bondir, syn. potchî, sauteler, (o) fé in saut

hopê

[nm] (e) tas, syn. (c) moncia; (e) à _: à discrétion, syn. à moncia, à pougnîyes, (o) à l’ disgouviène, (e) à r'dohe

hôpî

[v] (e) cf chôpyî

horbi

[v] (e) cf choûrbu

hosse-cu

[nm] (o-c) bergeronnette, syn. (c) hosse-quèwe, (e) tchirou

hosse-quèwe

[nm] (c) bergeronnette, syn. hosse-cu, (e) tchirou

hosse-quowe

[nm] (e) cf hosse-quèwe

hossî

[v] balancer, syn. (o) bèrlokî, bèrlondjî, (c) bloncî, (e) halcoter

hôt

[adj]  (c-e) , -e : haut, -e, élevé, -e

hotchî

[v] (e) trancher, syn. (c) trintchî, (e) côper

hote

[nf] (o) hotte, syn. (e-c) bot

hôtél

[nm] (e-c) hôtel

hôtèl

[nm] (o) cf hôtél

hôteû

[nf] (o-c) taille, syn. grandeû, taye; colline

hou

[nm] houx, syn. grète-cu

houbète

[nf] (e) (chien) niche, syn. (o-c) garène

houbion

[nm] (o-c) houblon

houblon

[nm] (e) cf houbion

houkî

[v] (e) cf huker

houlé

[adj] (e) , -êye: boiteux, -euse, syn. chalé; (e) roter _: boiter, syn. bwèstyî, chaler, chaleter, clèpyî

hoûler

[v] (e) cf hûler

houlote

[nf] (c-e) hibou, syn. (e) houperale, (o) mawouche

houmeûr

[nf] (e) cf humeûr

houperale

[nf] (e) hibou, syn. houlote, (o) mawouche

hoûrmint

[nm] (e) échafaudage, syn. (c) ôrdadje

housse

[nf] porte- monnaie

houssê

[nm] (e) giboulée, syn. (c) via-d'-maus', (s) bikèt-d’-avri (en avril)

houssî

[nm](e) cf uchî

houte

[loc] (e) cf iute 

houte

[prép] (e) cf oute

hoûter

[v] (e) cf choûter

houye

[nf] (o-c) houille, syn. tchèrbon

houyeû

[nm] mineur, (o) fossetî

hovelète

[nf] (e) cf chovelète

hover

[v] (e) cf chover

hoveter

[v] (e) épousseter, syn. prinde lès poûssêres

hoye

[nf] (e) cf houye

hufler

[v] (e) cf choufler

huker

[v] (o-c) appeler, syn. criyî après, (e) brêre après; (o-c) inviter, syn. priyî

hukî

[v] (o) cf huker

hûler

[v] (o-c) hurler

humeûr

[nf] (o-c) humeur

hureûs

[adj] (e) cf heûreûs

hureûsemint

[adv-conj] (e) cf heûreûsemint

huréye

[nf] (o-c) talus

hurêye

[nf] (e) cf huréye

hwèce

[nf] (e) cf chwache

î

[nm] (o) cf ouy

ian’

[adj-nm] (o) imbécile, syn. (e) bouhale, (e) bwègne-vê

iau

[nf] (o) cf êwe

iaurd

[adj] (o) , iaude: sale, syn. (c) man.nèt, (e) måssî

iaurdi

[v] (o) salir, syn. (c) d(i)bèrner, (c) man.ni, (o) èbèrnater, (e) fé måssî

idéye

[nf] (o-c) awè d' l' idéye: être ingénieux 

idéye

[nf] (o-c) idée: (o) awè ène _ dins s' tièsse, (e) aveûr ine îdèye qui nè l’ qwite nin: avoir une idée fixe; (o-c) awè dins l' _, (e) aveûr l' îdèye: avoir l' intention; (c) awè _, (o) awè l' _:  se figurer, imaginer, syn. si mète è l' tièsse, sondjî

îdèye

[nf] (e) cf idéye

ièbe

[nf] (o-c) herbe; _s: (o-c) épices, syn. spécerîyes, spices; (c) _ di sint Djôsèf: tussilage, syn. pas-d'-âne; (c) _ di vatche: colchique, syn. tûwe-tchin, (o) catchot, (e) boû

ièsse

[v] (o-c) être, se trouver, aussi (e-c) èsse; (o-c) _ da: appartenir à; c' èst da mi : cela m'appartient

ieu

[nm] (o) cf ou

ignére

[nf] (o) cf fumêre

ignîre

[nf] (c) fumée, syn. fumêre

îlètré

[v] (e) (e) èsse _, -éye: être illettré, syn. (c) ni sawè ni â ni b (, cfsawè)

imâdje

[nf] (o) cf imaudje

imådje

[nf] (e) cf imaudje

imadjinâcion

[nf] (o) imagination, syn. sondjadje

imådjinåcion

[nf] (e) cf imådjinåcion

imådjiner

[v] (e) imaginer, syn. awè idéye, sondjî;(e) s' _: se figurer, syn. (c) si mète è l' tièsse, awè idéye

imaudje

[nf] (c) image

imbaras

[nm] embarras

imbarassant

[adj] , -e: embarrassant, -e, syn. (e) èhalant

imbarasser

[v] (e-c) cf èbarasser

imbéter

[v] (o) s' _: s'ennuyer

îmiter

[v] (e) imiter, syn. chiner, sindjî, (o) fé l' min.me qui

impacyint

[adj] (e) _, -e: impatient, -e, syn. sins pacyince

impèrmèyâbe

[nm] (o-c) imperméable

impèrmèyåbe

[nm] (e) cf impèrmèyâbe

implâte

[nf] (o) cf èplausse

important

[adj] (e) cf impôrtant

impôrtant

[adj] (o-c) , -e: important, -e, syn. (e) consèkent

impossibe

[adj] impossible

imprimer

[v] imprimer

imprudent

[adj] (e) , -e: imprudent, -e, syn. avisé

impwè

[nf] (o) cf emplwè

in-bas

[nm] (o) rez-de-chaussée, syn. d(i)zos

incèrtin

[adj] (c) , -in.ne: incertain, -e

incrwèyâbe

[adj] (o-c) incroyable, syn. à n' nin crwêre

incrwèyåbe

[adj] (e) cf incrwèyâbe

in-dèwôrs

[adj] (o) d' l' _: extérieur, syn. (e) d(i)foûtrin, (c) d' au-d'foû

in-dèwôrs

[nm] (o) cf au-d'foû

indicâcion

[nf] (o-c) indication, syn. (e) acsègnance, (e) mosteûre

indiker

[v] indiquer, syn. mostrer,(e) acsègnî

indikî

[v] (o) cf indiker

indjusse

[adj] (o-e) injuste

infér

[nm] (e) cf infiêr

infêr

[nm] (c) enfer

infiêr

[nm] (o) cf infiêr

inflamâcion

[nf] (o-c) inflammation, syn. feu

inflamåcion

[nf] (e) cf inflamâcion

infler

[v] enfler; s'enfler; (o) exagérer, syn. aler trop lon, criyî fwârt

infurmitè

[nf] (o) infirmité, syn. (e-c) mèhin

ingliton

[nm] (e) hareng saur, syn. sorèt

inke

[nf] (o) cf intche

inlever

[v] (o) cf r(i)tirer

inlîre

[v] (o) trier, syn. (o-e) rèlîre

in.mer

[v] (sens plutôt abstrait) aimer; (o-c) in.mer mia (/ (e) mî): préférer

inocint

[adj-n] (o) cf înocint

înocint

[adj-n] (c) , -in.ne innocent, -e, syn. bauyaud,bwârgnasse; (c) , -in.ne: idiot, -e, syn. bièsse

inondâcion

[nf] (o-c) inondation, syn. ènêwadje, grossès-êwes

înondâcion

[nf] (e) cf înondâcion

insèke

[nm] insecte, syn. mochète, pèwion

insi

[adv] utilisé comme adj.: une voiture pareille: one vwètûre insi 

inspétchî

[v] (o) cf èspêtchî

institutrice

[nf] (o) institutrice, syn. (o) madame dè l' èscole, (o) mamesèle dè l' èscole

instrûre

[v] (e) instruire

intâye

[nf] (o) incision, syn. crènadje

intayî

[v] (o) entailler, syn. (e-c) crèner, (e) héveler

intche 1

[nf] (e) hameçon, syn. anzin

intche 2

[nf] encre

inte

[prép] entre; parmi, syn. avau, dins

intencion

[nf] (e) aveûr l' _: avoir l' intention, syn. (o-c) awè dins l' idéye

intèrèsser

[v] intéresser

intèrodjî

[v] (c) interroger, syn. dimander

intèrojer

[v] (c-e) cf intèrodjî

intèrompe

[v] (e) interrompre (quelqu'un), syn. côper; (e) interrompre (quelque chose), syn. stater

intimider

[v] (e) intimider, syn. disfranki, fé awè peû

intincion

[nf] (o) awè l' _: avoir l' intention, syn. (o-c) awè dins l' idéye

intoû(r)

[prép] (o) à l' _ dè: cf autoû di

intrè

[prép] (o) cf inte

intrer

[v] entrer, syn. moussî

intréye

[nf] (o-c) entrée

intrêye

[nf] (e) cf intréye

intriprinde

[v] (e) cf ètèrprinde

intriteni

[v] (e) cf ètèrtinu

intrivûwe

[nf] interview

inutile

[adj] inutile

invanîye

[nf] (o) lachî dès-_s su 'ne saquî: calomnier, syn. d(i)fûtyî o.s., (e) taper l' hate so o.s., (o) machurer o.s.

invèye

[nf](e) cf invîye

invièrs

[nm] (o) cf èviêr

invîye

[nf] (o-c) envie

inviyî

[v] envier

inwîye

[nf] (c) anguille

ipocrite

[adj] (e) hypocrite, syn. faus pilâte, grimancyin, tchipoteû, (e) djan'nèsse

îr

[adv] (e) cf ayîr

îrèsponsåbe

[adj] (e) irresponsable

îrson

[nm] (o) cf nièrson

iût'

[adj] (c) huit; (c) i gn-a iûs-omes, gn-a iût feumes, gn-a iût';  (e) i n-a ût' omes, i n-a ût feumes, i n-a ût'; (o) i gn-a wit-omes, gn-a wit feumes, gn-a wit'

iute

[loc] (o-c) si mète à _: se mettre à l' abri (de la pluie ou sens plus général) , syn. si mète à ok, si mète au r'cwè, si mète à l' avrûle

iute

[prép] (o-c) outre, syn. oute

iviér

[nm] (e) cf iviêr

iviêr

[nm] (o-c) hiver

iviérs

[nm] (e) cf èviêr

jamaîs

[adv] (c) jamais, syn. mauy

jamåy

[adv] (e) cf jamaîs

jamés

[adv] (o) cf jamaîs

janvî

[nm] (c) cf djanvî

janvier

[nm] (o-e) cf djanvî

jate

[nf] tasse

jèbe

[nf] (e) cf ièbe; målès jèbes: mauvaises herbes, syn. cruwaus

jendâr

[nm] (e) cf jendârme

jendarme

[nm] (o-e) cf jendârme

jendârme

[nm] (c) gendarme

jendarmèrèye

[nf] (e) cf jendârmèrîye

jendârmèrîye

[nf] (c) gendarmerie

jèyant

[adj] (c) , -e, géant, -e

jibiè

[nm] (o) cf djibî

jin.ne

[nf] (o-c) gêne; (o-c) sins _: sans scrupule

jin.ner

[v] (o-c) gêner

jubier

[nm](c) cf djibî

jujer

[v] (o-c) juger, aussi: djudjî

julèt'

[nm] (o-c) juillet, aussi: (e) djulèt'

julièt

[nm] (o) cf djulèt'

jun

[nm] (c) juin, aussi: djun

jupsyin

[n] (o-c), -ène, syn. barakî, -erèsse

jusse

[adj] (c) juste, exact, -e, cf djusse

justumint

[adv] (c) cf djustumint

jwèyeûs

[adj] (o) , -e: cf djoyeûs

kèdje

[nf] (o-c) charge, aussi: tchèdje

kèkiaud

[adj] (c), -e: chatouilleux, -se, syn. kèkieûs

kèkieûs

[adj]­, -e: chatouilleux, -se, syn. kèkiaud

kèkyî

[v] (c) chatouiller

kèrdjadje

[nm] (c) chargement, aussi: tchèrdjadje

kèrdjâdje

[nm] (o) cf kèrdjadje

kèrdjî

[v] (o-c) charger, aussi: tchèrdjî

kèrnache

[nf] (c) cicatrice, , syn. (c) costure, (o) brogne, (o) skèrlache

kèrner

[v] (o) cf crèner

kèrtin

[nm] (o) panier, syn. bansetia, tchèna, (e) bodèt

kèrton

[nm] (o-e) cf crèton

késse

[nf] (o) cf caîsse

kêsse

[nf] (e) cf caîsse

keûde

[nm] (c) coude, aussi: coûtiron

keûde

[v] (o-c) coudre, aussi: keûse

keûr

[nm] (o-c) coeur

keûre

[nf] (e) lêde _: méfait, syn. (e) lêd djèsse

keûre

[v] (e) n' aveûr di _: cf cure

keûse

[v] (e-c) coudre, aussi: keûde

keûve

[nm] (e-c) cuivre

k(i)bin

[adv] (e) cf combin

k(i)boûre

[v] (e) cf caboûre

k(i)bouter

[v] (e) bousculer, syn. cobourer, cobouter

k(i)déssi

[v] (e) mâcher, syn. (e) k(i)hagnî, (o-c) mawyî

k(i)djâser

[v] (e) diffamer, médire, syn. d(i)fûtyî, discauser

k(i)dûre

[v] (e) cf codûre

k(i)fèsser

[v] (e) si k'fèsser: cf si cofèssî

k(i)hagnî

[v] (e) mâcher, syn. (e) k(i)déssi, (o-c) mawyî

k(i)heûre

[v](e) cf cocheûre

k(i)hoûtri

[v] (e) si _: se vautrer, syn. si cotrouyî, si tripouyî, (o) si trouyî, (e) si k'trågngner

kike

[nf] (c) orgelet, syn. (o) tikète, (e) pokerê

kilo

[nm] (o) cf kulo

k(i)mahî

[v] (e) cf comachî

kimahî

[v] (e) cf comachî

k(i)mande

[nf] (e) cf comande

k(i)mander

[v] (e) cf comander

k(i)mèler

[v] (e) cf comèler

k(i)mére

[nf] (e) cf comére

k(i)mincemint

[nm] (e) cf c(o)mincemint

k(i)mincî

[v] (e) cf comincî

k(i)mint

[adv] (e) cf comint

kine

[nf] loto

k(i)nohance

[nf] (e) cf conechance

k(i)pagnèye

[nf] (e) cf compagnîye

k(i)pagnon

[nm] (e) cf compagnon

k(i)ssèmer

[v] (e) cf cossèmer

k(i)taper

[v] (e) gaspiller, syn. alouwer, d(i)gârciner, fûrler, (o) brichôder, (o) garciner, (e) cåspouyî

k(i)trågngner

[v] (e) si _: se vautrer, syn. si cotrouyî, si tripouyî, (o) si trouyî, (e) si k'hoûtri

kulo

[nm] (e-c) kilo

21:54 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.