13/04/2015

R

rabachî

[v] abaisser, syn. abachî

rabahî

[v] (e) cf rabachî

rabanêre

[nf] (c) girouette

rabassiner

[v] (o) glaner, syn. mèchener

rabate

[v] (e) supprimer, syn. r(i)ssatchî, soprimer

rabèli

[v] (c) réconforter, syn. rècoradjî

rabiasi

[v] (o-c) embellir, synagali, rabiasi

rabistoker

[v] (c) raccommoder, syn. racomôder, rabrosder, rakeûde

raboter

[v] raboter, syn. asplani, (o) plani

raboukiâdje

[nf]  (o) bagarre, syn. margaye

rabourer

[v] (o) labourer, syn. tchèrwer

raboureû

[nm] (o) cf tchèrweû

rabouréye

[nf] (o) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, (e) hèrlêye, (o) ramoncelâdje

rabrassî

[v] (o) cf rabrèssî

rabrèssî

[v] (e-c) embrasser, baiser, syn. baujî

rabrosder

[v] (e-c) raccommoder, syn. rabistoker, racomôder, rakeûde

racaboûre

[v] bouillir de nouveau intensément 

racagnak

[nm] (o-c) crécelle, syn. crin.nète, rahia, rakète

racène

[nf] (o-c) racine

rachèner

[v] (o) cf rachoner

racheter

[v] (o-c) racheter

rachîd

[adj] (o-c) , -e: calme, tranquille

rachoner

[v] (c) assembler, syn. mète èchone, assimbler; (c) rassembler, syn. ramonceler; (c) si _: se réunir, syn. s' acolèber, si raploûre, (e) si rapoûler

rachou

[adj] (e) , -owe: calme

racler

[v] (e) racler, cf scrèper, (e) haver

racléri

[v] (e-c) s'éclaircir

racomôder

[v] (e-c) raccommoder, syn. rabistoker, rabrosder, rakeûde; (e-c) si _: se réconcilier, syn. si racwârder, si r'mète d' acwârd

raconter

[v] raconter

racoumonder

[v] (o) cf racomôder

racoûrci

[v] (e-c) cf racoûti

racoûti

[v] (c) raccourcir

racro

[nm]obstacle, syn. aroke, astaudje, ratena

racrowyî

[v] (o) convaincre, syn. (e) abate, (e) convinke

racsègnemint

[nm] (e) cf rensègnemint

racsègnî

[v] (e) renseigner, syn. rensègnî

racsûre

[v] (e-c) rattraper, syn. ratraper, r(i)djonde

rac'tinre

[v] (c) cf rastinu

raculè

[adj] (o) , -éye: cf rèculé

racuser

[v] (enfants) dénoncer

racwârder

[v] (c) si _: se réconcilier, syn. si racomôder, si r'mète d' acwârd

racwèrder

[v] (e) cf racwârder

raddimint

[adv] (c) cf rademint

rade

[adv] rapidement, vitesyn. rwèd, aler pus _: aller plus vite; (c) ossi rade: aussitôt; (c) pus _ plutôt; (e-c) tot _: (futur) tantôt, syn. tot-à l' eûre; (e-c) syn. rwèd

râde

[adv] (o) cf rade

rademint

[adv] rapidement, syn. (e) reût-a-bale

radeuri

[v] (c) durcir, syn. deuri

radio

[nf] radio, syn. posse

radis

[nm] (o-c) radis, aussi: radisse

radisse

[nf] (c) radis, aussi: radis

radreûti

[v] (e) cf radrwèti

radrwèti

[v] (o-c) redresser, syn. r(i)dièrcî, r(i)drèssî

raduri

[v] (e-o) cf radeuri

radwèti

[v] (o) cf radrwèti

rafacer

[v] (o-e) cf rèfacer

rafåré

[v] (e) èsse _ (, -èye) après: être avide de, syn. djaîryî après, paîyî après

rafiyî

[v] (e-c) si _: se réjouir (attendre avec impatience), syn. s' agrancî, si ragrancî

rafrèchi

[v] cf rafrissi

rafrèdi

[adj] (o) , -îye: frileux, -euse, syn. , syn. frîleûs, (e) froûleûs

rafrèdi

[v] (c) refroidir

rafrèhi

[v] (e) cf rafrissi

rafrissi

[v] (c) rafraîchir

rafrwèdi

[v] (o) cf rafrèdi

rafûler

[v] (e) envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, ravolper

rafûrler

[v] (c) cf rafûler

rafwèdi

[v] (o) cf rafrèdi

ragostant

[adj] (e-c) , -e: appétissant, -e, alléchant, -e, syn. abètchant, agostant, apétichant

ragoustant

[adj] (o) , -e: cf ragostant

ragrancî

[v] (c) si _: se réjouir (attendre avec impatience), syn. s' agrancî, si rafiyî

rahia

[nm] crécelle, syn. crin.nète, racagnak, rakète

rahiant

[adj] (e) , -e: rugueux, -euse, syn. ruche, (e) grabouyeûs

rahis'

[nm] (e) rebut, syn. (e-c) rikète, (c) runin, (o-c) tchinis'

rahopeler

[v] (e) entasser, syn. ètassî, ramonceler

raîson

[nf] (c) raison

rajouter

[v] (o-c) ajouter, syn. ajouter, mète avou

rakète

[nf] crécelle, syn. crin.nète, racagnak, rahia

rakeûde

[v] (o-c) raccommoder, syn. rabistoker, racomôder, rabrosder

rakeûse

[v] (e-c) cf rakeûde

ralâdje

[nm] (o) _ plin: éboulement, syn. crouladje, wagadje

ralârdji

[v] (o) cf ralaurdji

ralårdji

[v] (e) cf ralaurdji

ralaurdji

[v] (o-c) élargir

râle

[adj] (o) cf râre

råle

[nm] (e) givre, syn. (o-c) rèléye

rålèdje

[nm] (e) givre, syn. (o-c) rèléye

ralenti

[v] (c) ralentir, syn. rastaurdjî, taurdjî

raler

[v] (o-c) è (/ (e) ènnè) raler: (rentrer à la maison) retourner; (o) _ plin: s'ébouler, syn. vinu djus, waguer

ralondjî 

[v] (o) cf ralongui

ralongui

[v] allonger

raloyî

[v] relier, syn. r(i)loyî

ramantchî

[v] (o-c) cf

ramasser 

[v] ramasser

raméri

[v] (o) cf ramwinri

rameter

[v] (e-c) bavarder, syn. bèrdèler, canleter, tateler, tchafeter, tchafyî

rameter

[v] (e-c) caler, syn. astoker

rameteû

[adj-n] (e) , -se: bavard, -e, syn. badjawe, bèrdèlaud, tatelaud, tchafiaud,  [nf]  canlète

raminer

[v] (e-c) cf ramwin.ner

ramin.ner

[v] (o) cf ramwin.ner

ramon 

[nm] balai

ramoncelâdje

[nm] (o) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, rabouréye, (e) hèrlêye

ramonceler

[v] (o-c) entasser, syn. ètassî, rahopeler; (o-c) rassembler, syn. rachoner

ramoner

[v] (o) balayer, syn. chover, broucheter

ramouye

[nf] (o) pelouse, syn. pèloûse, r(i)mouye

ramouyî

[v] (e-c) mouiller, syn. frèchi

ramperoule

[nf] (o) liseron, syn. corioule, vôvale, (o) trin.nes

rampieule

[nf] (o) cf rampioûle

rampioûle

[nf] lierre, syn. (c) lêre; (c) chèvrefeuille, syn. (e) fleûr d' Avièrje

ramwin.ner

[v] (o-c) ramener

ramwinri

[adj] (o-c) , -îye: amaigri, e, syn. sètch

ramwinri

[v] (o-c) maigrir, syn. (e) diveni sètch

ramwinrner

[v] (c) cf ramwin.ner

ranaîri

[v] (c) cf rinaîri

rancune

[nf] cf rancune

randon

[nm] (c) élan, syn. ènondéye, lan, (o) alondon

ranéri

[v] (o) cf rinaîri

ran.myî

[v] (o) cf reûmyî

ranonke

[nf] (e) renoncule, syn. boton-d'-ôr, pate-d'-auwe, pôpî (d' êwe)

rapåfeter

[v] (e) cf rapaujeter

rapåheter

[v] (e) cf rapaujeter

rapasser

[v] cf r(i)passer

rapaujeter

[v] (c) apaiser, calmer, tranquilliser, syn. apaujeter, apaujî, rapaujî; consoler, syn. rapaujî

rapaujî

[v] (o-c) apaiser, calmer, tranquilliser, syn. apaujeter, apaujî, rapaujeter; (o-c) consoler, syn. rapaujeter

rapaupyî

[v] (o-c) si _: se remettre, syn. si r'mète, si rawè

rapia

[nm] avare

rapide

[adj] (o-c) rapide, syn. rwèd

rapinser

[v] si _ di: se rappeler 

rapleûtî

[adj] (e) , -èye: ridé, -e, syn. (o-c) à plis, (o) plissé

raploû

[nm] (o-c) meeting, syn. mèting'

raploûre

[v] (o-c) si _: se réunir, se rassembler, syn. s' acolèber, si rachoner, (e) si rapoûler

rapôrt

[nm] relation (choses), cf loyin

rapôrter

[v] (o) cf rapwârter

rapoûlèdje

[nm] (e) meeting, syn. (c) rapoûlèdje

rapoûler

[v] (e) si _: se réunir, se rassembler, syn. s' acolèber, si rachoner, si raploûre

rap'tichi

[v] (o) cf rap'titi

rap'tihi

[v] (e) cf rap'titi

rap'titi

[v] (c) rapetisser

rapwârtant

[adj] , -e: fertile: fertile, syn. qui rind bin, rapwârtant, (e) abondant

rapwârter

[v] (c) rapporter

rapwèrtant

[adj] (e) cf rapwèrtant

rapwèrter

[v] (e) cf rapwârter

raquiter

[v] (c) acquitter; (o-c) (si) _: rembourser

raqwiter

[v] (e) cf  raquiter

râre

[adj] (o-c) rare

råre

[adj] (e) cf râre

rariver

[v] revenir, syn. rivenu

rascléri

[v] (o) s' _: cf racléri

rascoûrci

[v] cf racoûti

rascrauwadje

[nm] (c) accablement, syn. disbautchemint

rascrauwe

[nf] (o-c) malheur, syn. maleûr

rascråwe

[nf] (e) cf rascrauwe

rasculer

[v] (o) cf rèculer

raser

[v] (e-c) si _: se raser, syn. fé s' baube

raskiter

[v] (o) cf raquiter

raspèpyî

[v] (c) ronger, syn. rondjî, spèpyî

raspouya

[nm] (c) appui, syn. aspouya

raspoya

[nm] (e) cf raspouya

rassêrcyî

[v] (o-c) repriser, syn. r(i)nawyî

rassètchi

[adj] (c) , -îye: aride, syn. sètch, (o) sclègn

rasseûwer

[v] (o) cf sêwer

rassîd

[adj] (c) , -e: cf rachîd

rassîd, -e

[adj] (c) calme, aussi: rachîd, -e, syn. cwéy, -e, paujêre

rassonler

[v] (e) cf rachoner

rassonrer

[v] (o-c) nettoyer, syn. r(i)nètî

rastamper

[v] (o-c) relever, syn. r(i)lèver

rastârdjî

[v] (o) cf rastaurdjî

rastårdjî

[v] (e) cf rastaurdjî

rastaurdjî

[v] (c) retarder, syn. astaurdjî; (o-c) ralentir, syn. ralenti, taurdjî

rastèna

[nm] (o) obstacle; (c) sins _: d’arrache-pied

rastèni

[v](o) cf rastinu

rastinu

[v] (c) retenir

rastreûti

[v] (e) cf rastrwèti

rastrinde

[v] diminuer, syn. discrèche, distchaîr; rétrécir, syn. rastrwèti

rastrwèti

[v] (o-c) rétrécir, syn. rastrinde

rat

[nm] (o) _ bridé: loir, syn. sot-dwârmant

ratayons

[nm-pl] ancêtres

ratcheter

[v] (e) cf racheter

ratchî

[v] (o-c) cracher

ratchon

[nm] (o-c) salive

rate

[nf] (e-c) mulot

ratena

[nm] (o) obstacle, syn. aroke, astaudje, racro

rateni

[v](e) cf rastinu

ratèni

[v] amincir, syn. atèni, dispèchi

rater

[v] (e-c) rater, syn. flitchî, manker

ratinde

[v] attendre, syn. (e) rawårder; _ (famile): être enceinte, syn. ièsse ôtrèmint, ièsse en pôsicion

ratirer

[v] (o) attirer, syn. ahèrtchî, assatchî

ratraper

[v] rattraper, syn. racsûre, r(i)djonde

raucune

[nf] (c) rancune, syn. dint

raupin

[nm] (c) gamin, -e, syn. gamin, -ine, raupinia, (e) cårpê, (o) galopia

raupinia

[nm] (c) gamin, -e, syn. gamin, -ine, raupin, (e) cårpê, (o) galopia

raussî

[v] (o-c) (prix) monter, syn. (e) haussî

rauster

[v](o-c) enlever, ôter, syn. r(i)ssatchî, r(i)tirer, (e) wèster

rauyî

[v] (o-c) arracher; (o-c) _ djus: déraciner, syn. disraciner

ravadjî

[v] ravager

ravaler

[v] (o-c) diminuer, syn. discrèche, distchaîr, rastrinde

raveûr

[v] (e) cf rawè

raviser

[v] (o-c) regarder, syn. r(i)waîtî, (e) loukî;  (e-c) ressembler, syn. r(i)choner; (o-c) (apercevoir) distinguer, syn. aporçûre; (o-c) observer, syn. lumer, rawaîtî, waîtî d' asto, (o) guignî, (e) loukî

ravolper

[v] (c) envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, (e) rafûler

ravôtyî

[v] envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, ravolper, (e) rafûler

rawaîtî 

[v] (c) observer, syn. lumer, raviser, rawaîtî  waîtî d' asto, (o) guignî, (e) loukî

rawårder

[v] (e) rawårder, syn. ratinde

rawè

[v] (o-c) si _: se remettre, syn. si rapaupyî, si r'mète

raye 

[nf] (o) cf rôye

rayèle

[nf] (c) lucarne, syn. bardakène, bawète

rayèner

[v] (o-c) herser, syn. hièrsî

råyi

[v] (e) cf rauyî

rayîye

[nf] (o-c) éclaircie, syn. trawéye, (e) êr di solo

r'bârer

[v] (o) écarter, syn. dècârter, ècarter, (o) r'bourer

r'bareter

[nf] (o) faire l'école buissonnière, syn. fé bârète, fé l' tchèt

r'beûler

[v] (o) crier, syn. bwêrler, criyî, (e) brêre

r'bourer

[v] (o) écarter, syn. dècârter, ècarter, (o) r'bârer

r'but

[nm] (o) rebut, syn. (e-c) rikète, (c) runin, (o-c) tchinis', (e) rahis'

r'buter

[v] (o) rejeter

r'cèp'

[nm] (o) cf cèp'

r'ceuvwêr

[v] (o) cf r(i)çûre

r'cèveû

[nm] (o) cf r(i)çûveû

r'chènance

[nf] (o) cf r(i)chonance

r'chènant

[adj] (o) cf r(i)chonant

r'chèner

[v] (o) cf r(i)choner

r'chèni

[v] (o) cf r(i)choner

r'choûrber

[v] (o) cf r(i)choûrbu

r'coumander

[v] (o) cf r(i)comander

r'culè

[adj] (o) ,  -éye: cf rèculé

r'doubler

[v] (o) cf r(i)dobler

rèbaner

[v] (e) interdire, syn. disfinde

rèbèle

[nm] (e) rebelle

rèbèler

[v] (s) si _: se révolter, syn. si rèvolter

rébus'

[nm] (o) proverbe; (o) maxime, syn. spot

rècène

[nf] (e) carotte, syn. carote; (e) cf racène

rèche

[adj] (o) cf ruche

rèche

[v] (o-c) sortir, syn. sôrti; (c) aboutir

rècompinse

[nf] cf ricompinse

rècompinser

[v] cf ricompinser

rècoradjî

[v](c) encourager, syn. ècoradjî; (c) réconforter, syn. rabèli

rècorèdjî

[v] (e) cf rècoradjî

rècouradjî

[v](o) cf rècoradjî

rèculé

[adj] (c) , -éye: éloigné, -e, syn. lon èrî

rèculer

[v] (c) reculer, syn. aler do cu

rèdisse

[nf] (e) cf radisse

rèdje

[nm] crible

rèdjouwi

[v] (e-o) si _: se réjouir (être heureux)

rèfacer

[v] (c) effacer, syn. dèfacer

rèfârdèler

[v] (o) cf rèfârduler

rèfârduler

[v] (c) envelopper, syn. ravôtyî, ravolper, (e) rafûler

rèflèchi

[adj] ièsse _, -îye:

rèflèchi

[v] (o-c) réfléchir, syn. tûser

réflècsion

[nf] réflexion, syn. sondjadje, tûsadje

rèfûdje

[nm] (e-c) refuge

rèfûser

[v] (e) cf r(i)fuser

rèléye

[nf] (o-c) givre

r(è)lin

[nm] (o) cf r(i)lin

rèlîre

[v] (o-c) trier

rèmantchî

[v] (c-e) rèmantchî, syn. r(i)fé

rèminer

[v] (o) réfléchir, syn. rèflèchi, tûser; (o) (sens fig.) ruminer

rèmouleû

[nm] (o) rémouleur, syn. (c) r(i)passeû, (e) r(i)ssin.mieû

rèmoûre

[v] (o-c) détruire, syn. distèrminer, distrûre, (e) dismoûre; (o-c) démolir, syn. dismantchî, (e) dismoûre

remplacer

[v] (e-c) remplacer, syn. mète à l’ place, r(i)candjî

rén

[adv] (o) cf rin

rén

[pron] cf rin

rènawî 

[v] (e) cf rinawyî

rèner

[v] (e) errer, syn. bèrôler, rôler

rènêri

[v] (e) cf rinaîri

rensègnemint

[nm] (c) renseignement

rensègnî

[v] (c) renseigner, syn. (e) racsègnî

rèpèter

[v] répéter

rèpriminder

[v](e) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler,r(i)prinde, (o) burtoner,(o) calindjî

rèputâcion

[nm] (c) réputation, syn. nom, riloméye

rèputåcion

[nf] (e) cf rèputâcion

rés'

[adv] (e) à rés' d' oûy: désormais, syn. à paurti d' audjoûrdu, d' asteûre

rèscompinse

[nf] (e) cf ricompinse

rèscompinser

[v] (e) cf ricompinser

rèsconte

[nf] rencontre

rèscontrer

[v] rencontrer

rèscoulé

[adj] (e) , -éye: cf rèculé

rèscouler

[v] (e) cf rèculer

sculé

[adj] (c) , -éye: cf rèculé

sculer

[v] (c) cf rèculer

rèsigner

[v] (e) si ­_: se résigner, syn. (c) plèyî, (c) si soplèyî

rèsin

[nm] (e) cf reûjin

rèsister

[v] (e) résister

résolou

[adj] (e) cf résolu

résolu

[adj] (o-c) , -ûwe: résolu, -e

réson

[nf] (o) cf raîson

rêson

[nf] (e) cf raîson

résoûde

[v] résoudre, syn. trover l' rèsponse

rèspèt

[nm] respect

rèspirer

[v] respirer

rèsponde

[v] répondre

rèsponsâbe

[adj-nm] (o) cf rèspon'sâbe

rèspon'sâbe

[adj-nm] (c) responsable; (c) nin rèspon'sâbe: irresponsable

rèsponsåbe

[adj-nm] (e) cf rèspon'sâbe

rèsponse 

[v] trover l' _: résoudre, syn. rèsoûde 

rèsse

[nm] reste, syn. rèstant

rèssèrer

[v] enfermer; emprisonner, syn. ègayoler

rèstant

[nm] reste, syn. rèsse

rèstia

[nm] (o-c) râteau

rèston

[nm] (o) crêpe, syn. coûkèbake, vôte

résultat

[nm] résultat; score, syn. scôre

rètchî

[v] (e) cf ratchî

rètchon

[nm] (e) cf  ratchon

reûd

[adj] (e) cf rwèd

reûd

[adv] (e) cf rwèd

reûjin

[nm] (c) raisin

reûme

[nm] (c) rhume, syn. frèd, (e) mwèhenê, (o) catâre; (c) awè l' _: être enrhumé, syn. (o) èsse èreûmé,  (e) èsse èmwèhené

reûmyî

[v] (c) ruminer

reût-a-bale

[adv] (e) rapidement, syn. rademint; (e) précipitamment, syn. à dadaye, rouf-rouf, à l' vole

reuwe 1

[nf] (c) roue

reuwe 2

[nf] (c) rue

rèver

[v] (o) rêver, syn. sondjî

rèvèyî

[adj] (o) cf rèwèyî

rèvèyî

[v] (o) cf rèwèyî

rêvioûles

[nf-pl] (e) cf rovioûles

rèvolter

[v] (e) si _: se révolter, syn. si rèbèler

rèvolucion

[nf] révolution

rèvoyî

[v] renvoyer

rèw

[nm] (e) cf ri

rèwalper

[v] (e) cf ravolper

rèwèyî

[adj] (c) , -îye, éveillé, -e: éveillé, -e, syn. aviné, dispièrté

rèwèyî

[v] (c) si _: se réveiller, syn. si dispièrter

rèyus'

[adj] (o-c) , -sse: perplexe, syn. (e) so dotance

rèyussi

[v] (intransitif) réussir, syn. (e) adièrcî

r'fé

[v](o) cf r(i)fé

r'glati

[v] (o) cf r(i)glati

r'glatichant

[adj] (o) , -e: cf r(i)glatichant

r'glatichant

[adj] (o) cf r(i)glatichant

ri

[nm] (c) ruisseau, syn. richot

[nm] (o) cf ri

r(i)bond

[nm] (o) r'bond: bond, syn. [nf]hope

r(i)bourer

[v] (o) r'bourer, syn. cobourer, cobouter,(e) k(i)bouter

r(i)candjî

[v] remplacer, syn. mète à l’ place, remplacer

r(i)chonance

[nf] (c) ressemblance  

r(i)chonant

[adj] (c) , -e ressemblant, -e

r(i)choner

[v] (c) ressembler, syn. raviser

richot

[nm] (o-c) ruisseau, syn. ri

r(i)choûrbu

[v] (c) essuyer, syn. choûrbu, (o) stiède

r(i)churer

[v] (c) frotter, syn. froter

r(i)cîre

[v] (c) cf r(i)çûre

ric'mander

[v] (e) cf r(i)comander

r(i)comander

[v] (c) recommander

ricompinse

[nf] (c) récompense

ricompinser

[v] (c) récompenser

r(i)conechance

[nf] (c) reconnaissance

r(i)conèche

[v] (c) reconnaître

r(i)çûre

[v] (e-c) recevoir

riçûre

[v] recevoir; (c) bin / mau r'çûre: faire bon / mauvais accueil

r(i)çûveû

[nm] (e-c) receveur

r(i)cwè

[loc] (o-c) au r'cwè: à l' abri : (c) si mète au r'cwè: se mettre à l' _ 

(du vent, du mauvais temps, etc.), syn. si mète à ok, si mète à iute, si mète à l' avrûle

ridant

[nm] tiroir

r(i)dièrcî

[v] (c) redresser, syn. radrwèti, r(i)drèssî

r(i)dîre

[v] (e) trover à r'dîre so: blâmer, objecter, syn. blâmer, sêrcyî

r(i)djèter

[v] (e) rejeter, syn. r(i)poûssî

r(i)djèton

[nm] (e-c) rejeton, syn. djèton

r(i)djonde

[v] (e-c) rejoindre; rattraper, syn. racsûre, ratraper

r(i)dobler

[v] (e-c) redoubler

r(i)dohe

[nf] (e) à r'dohe: à discrétion, syn. à moncia, à pougnîyes, (o) à l’ disgouviène, (e) à hope

r(i)drèssî

[v] (e-c) redresser, syn. radrwèti, r(i)dièrcî

r(i)fé

[v] refaire; réparer, syn. rèmantchî; (e-c) guérir, syn. (e) r(i)wèri; (e-c) duper, syn. atraper, couyoner, goreler, (o) awè à l’ soye, (o) awè au scorion

r(i)freûdi

[v] (e) cf rafrèdi

r(i)fuser

[v] (c) refuser

r(i)glati

[v] (e-c) briller, syn. (o) r'lûre

r(i)glatichant

[adj] (e-c) , -e: éclatant, - e, brillant, -e, étincelant, -e, syn. r(i)lûjant, (o) lumiant, (o) lûjant syn. (e) clapant

r(i)glatihant

[adj] (e), -e: cf r(i)glatichant

r(i)grèter

[v] regretter

rihorbi

[v] (e) cf r(i)choûrbu

rikète

[nf] (e-c) rebut, syn. (c) runin, (o-c) tchinis', (e) rahis'

rik'fwèrter

[v] (e) réconforter, syn. rabèli, rècoradjî

rik'nohance

[nf] (e) cf r(i)conechance

rik'nohe

[v] (e) cf r(i)conèche

r(i)lâver

[v] (c) laver, syn. lâver

r(i)laye

[nf] (o-c) à r'laye : à foison, syn. à make, (e) timpèsse

r(i)layî

[v] (o-c) frapper à coups redoublés

r(i)lègne

[nm] (e) cf r(i)lin

r(i)lètchî

[v] lécher intensément

r(i)lèver

[v] (e-c) relever, syn. rastamper; (o) r'lèver pa l' cingue: berner, syn. èmantchî, djonde; (o) sins r'lèver s' dos : d’arrache-pied

r(i)lidjeûse

[nf] (e) religieuse, syn. bèguène, masseûr, seûr

r(i)lignî

[v] (e-c) dégeler, syn. disdjaler

r(i)lin

[nm] (c) dégel

r(i)loyî

[v] (e-c) relier, syn. raloyî

r(i)lûhant

[adj] (e) cf r(i)lûjant

r(i)lûjant

[adj] (c) , -e: reluisant, -e, brillant, -e, étincelant, -e, syn. r(i)glatichant, (o) lumiant, (o) lûjant

r(i)lûre

[v] luire, syn. lûre

r(i)marker

[v] (e-c) cf r(i)mârker

r(i)mârker

[v] (c) remarquer

r(i)mawî

[v] (c) ruminer

rimê

[nm] (e) poème, syn. powin.me

r(i)méde

[nm] (e-c) remède

r(i)mèrci

[v] (e) cf r(i)mêrci

r(i)mêrci

[v] (c) remercier

r(i)mète

[v] (e-c) remettre; (e-c) si r'mète: se remettre, syn. si rapaupyî, si rawè; (e-c) vomir, syn. vômi, (grossier) r(i)nauder; (e-c) comparer

r(i)mîje

[nf] (o) cf r(i)mîse

r(i)mîse

[nf] (e-c) remise

r(i)moussî

[v] (e-c) rentrer, syn. rintrer

r(i)mouwer

[v] (e-c) remuer

r(i)mouye

[nf] (o-c) pelouse, syn. pèloûse, ramouye

rimplacer

[v] (o) cf remplacer

rimpli

[adj] (c) , -îye (à make): bondé, -e, syn. bourè, paketè, plin

rimpli

[v] remplir

rim’-ram’

[nm] (o-c) proverbe, syn. spot

r(i)muwer

[v] (c) cf r(i)mouwer

rin

[pron] (e-c) rien; (c) po _: inutilement, syn. sins-avance, po rin, (e) à l' vûde; (c) d(i)mèrer à _ (, (o) d(i)meurer à rin, (e) d(i)mani à n' rin fé):  être inactif, syn. (e) cropi; (c) po _: en vain, syn. (e) à l' vûde, (e) à målvå

rin

[nm] rein; (o-c) awè ça à sès _s: échouer, syn. fé bèrwète, (o-c) awè ça à sès rins, (o-c) awè ça à guètes, (c) awè one broke, (o) awè 'ne broke, (o) fé broke

r(i)nachî

[v] (c) (fureter) fouiller, syn. fougnî

rinaîri

[v] (c) aérer

r(i)nârder

[v] (e) cf r(i)nauder

r(i)nauder

[v] (c-o) vomir (grossier), syn. (poli) r(i)mète, vômi

r(i)nawyî

[v] (c) repriser, syn. rassêrcyî

rinchinchète

[nf] (c) banquet, syn. bankèt, (e) djama

rinde

[v] rendre; (c) qui rind bin: fertile, syn. qui rind bin, rapwârtant, (e) abondant

rindjèye

[nf] (e) cf rindjîye

rindjî

[v] (e-c) ranger, syn. (e-c) mète à pont, (o-c) mète à place, (e) d(i)haler, (e) wèster

rindjîye

[nf] (o-c) rangée

r(i)nètî

[v] (e-c) nettoyer, syn. rassonrer

r(i)niketer

[v] (c-o) s'opposer, syn. aler conte, (e) s' opôser

rin.nå

[nm] (e) borne, syn. (c) bone

rin.ne-côrète

[nf] rainette, syn. côrète, rin.nète

rin.nète

[nf] rainette, syn. (rin.ne-)côrète

rin-n'-våt

[n] (e) vaurien, -ne, syn. (c) vaurin, -e

r(i)noncî

[v] (e-c) renoncer

r(i)noveler

[v] (e-c) renouveler

rins

[nm-pl] dos, syn. dos

rinsconte

[nf] (o) cf rèsconte

rinscontrer

[v] (o) cf rèscontrer

rinsègnemint

[nm] (o) cf rensègnemint

rintrer

[v] rentrer, syn. (ri)moussî

rintréye

[nf] (o-c) rentrée; revenu; (o-c) profit

rintrêye 

[nf] (e) cf rintréye, syn. gangnadje, profit

r(i)pachant

[adj] (c) , -e: noûrichant, syn. noûrichant

r(i)pache

[v] (c) rassasier, syn. guèder

r(i)pahant

[adj] (e) cf r(i)pachant

r(i)pahe

[v] (e) cf r(i)pache

r(i)pas

[nm] (o-c) repas, syn. eûréye

r(i)passer

[v] (c) repasser (chez quelqu'un); aiguiser, syn. r(i)ssin.mî, rûjî, sin.mî

r(i)passeû

[nm] (c) rémouleur, syn. (e) r(i)ssin.mieû

r(i)pintant

[v] (o-c) ièsse au r’pintant: se repentir, syn. si r'pinti

r(i)pinti

[v] (e-c) si r'pinti: se repentir, syn. ièsse au r'pintant

r(i)pôs

[nm] (o-c) repos, syn. r(i)pwès, r(i)pwèséye

r(i)poûssî

[v] (c) rejeter, syn. r(i)djèter

r(i)présinter

[v] (e-c) représenter

r(i)prinde

[v] (e-c) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler,(o) burtoner,(o) calindjî, (e) rèpriminder

r(i)procher

[v] (e) cf riprotchî

r(i)protchî

[v] (c) reprocher

r(i)pwaser

[v] (c) cf r(i)pwèser

r(i)pwaséye

[nf] (c) cf r(i)pwèséye

r(i)pwès

[nm] (e) repos, syn. r(i)pôs, r(i)pwèséye

r(i)pwèser

[v] (e-c) si r'pwèser: se reposer, syn. si discrandi

r(i)pwèséye

[nf] (c) repos, syn. r(i)pôs, r(i)pwès

r(i)qwèri

[v] (e) rechercher, syn. cachî après, waîtî après

rîre

[v] rire

riselèt

[nm] (e) sourire, syn. (c) sorîre

risker

[v] (e-c) risquer

riskî

[v] (o) cf risker

r(i)ssatchî

[v] (c) retirer; (c) enlever, syn. rauster, r(i)tirer; (c) _ s’ visadje: tiquer, syn. (e) tiketer, (o) tikî; (c) si r'ssatchî: s'éloigner, syn. ènn' aler (pus lon), si mète èrî; (c) supprimer, syn. soprimer, (e) rabate

r(i)ssèré

[adj] (c) , -éye: constipé, -e, syn. stopé, (e) sèré

r(i)ssètchî

[v] (e) cf r(i)ssatchî

r(i)ssin.mî

[v] (e-c) aiguiser, syn.r(i)passer, rûjî, sin.mî

r(i)ssin.mieû

[nm] (e) rémouleur, syn. (c) r(i)passeû

r(i)ssonlance

[nf] (e) cf r(i)chonance

r(i)ssonlant

[adj] (e) cf r(i)chonant

r(i)ssonler

[v] (e) cf r(i)choner

r(i)ssôrt

[nm] sommier

r(i)ssouwer

[v] (e-c) sécher, syn. sètchi

r(i)ssuwer

[v]se dessécher, syn. d(i)ssètchi,  souwer, (o) seûwer; (o-c) cf r(i)ssouwer

ristikelâdje

[nm] (o) foulure, syn. afolûre, foleure, (e) fwèrciheûre, (o) stikelâdje

ristinde

[v] (linge) repasser

ritchå

[nm] (e) cf ritchau

ritchau

[nm] (o-c) geai, syn. djurau

ritche

[adj] riche; (c) (d'une terre) fertile, syn. crausse

riteni

[v] (e) cf rastinu

r(i)tirer

[v] enlever, ôter, syn. rauster, r(i)ssatchî

r(i)toûne

[nf] (e) retour, syn. r(i)toûr, r(i)venadje

r(i)toûr

[nm] (e-c) retour, syn. r(i)venadje, (e) r(i)toûne

r(i)toûrner

[v] (rentrer à la maison) retourner, syn. è raler; (e-c) _  l' vièrna, (o) r'toûrner s' frake: changer d'opinion, syn. candjî d' idéye; (e-c) ni nin si r'toûrner après / po: ne pas se soucier de, syn. n' awè d' cure

r(i)toûrner

[v] retourner (une crêpe, ...); (o-e) di qwè-ce qui r’toûne ?: de quoi s'agit-il ?

r(i)trossî

[v] (e-c) retrousser

rivåliser

[v] (e) rivaliser, syn. (c) aler conte, (c) ièsse au fwârt avou

rivenadje

[nm] ((o) r'vènâdje) (c) cf r(i)venadje

rivenance

[nf] look

rivenant

[nm] (c) fantôme, syn; (e) spér

riveni

[v] (e) cf rivenu

rivenowe

[nf] (e) cf rintréye

rivenu

[v] (c) revenir, syn. rariver

r(i)vérs

[nm] (e) cf r(i)viêrs

riveter

[v] (o-c) frôler, (e) adûser

riviére

[nf] (c) rivière, syn.; (e) êwe

rivière

[nf] (o) cf riviére

r(i)viêrs

[nm] (c) revers

r(i)vièrser

[v] (e-c) cf r(i)vièsser

r(i)vièsser

[v] renverser, syn. aflachî

r(i)vinadje

[nm] ((o) r'vènâdje) (c) ou rivenadje: retour, syn. r(i)toûr, (e) r(i)toûne

r(i)vindje

[nf] (e-c) revanche; (c) volonté, syn. volonté

r(i)vindjî

[v] (e-c) si r'vindjî: se venger

rivîre

[nf] (e) cf riviére

r(i)waîtî

[v] (c) regarder, syn. raviser, (e) loukî; (c) _ à: avoir soin de, syn. awè sogne di, (e) loukî à

r(i)wèri

[v] (e) guérir, syn.r(i)fé

r(i)wèrihèdje

[nm] (e) guérison

riyote

[nf] (e) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyoterîye

riyoter

[v] (o) sourire, syn. sourire

riyoterîye

[nf] ((e) -erèye) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyote

r'lâverîye

[nf] (o) cf lâverîye

r'lèver

[v] (o) cf r(i)lèver

r'lignî

[v] (o) cf r(i)lignî

r'loketwè

[nm] (o) torchon, serpillière, syn. lagnèt, loke (à r'loketer), (c) twârtchon, (e) drap d' mohone

r'loméye

[nf] (o) réputation, syn. nom, rèputâcion

r'loyî

[v] (o) cf r(i)loyî

r'lûjant

[adj] (o) , -e: cf r(i)lûjant

r'lûre

[v] (o) briller, syn. r(i)glati

r'marker

[v] (o) cf r(i)mârker

r'mèrcyî

[v] (o) cf r(i)mêrci

r'mète

[v] (o) cf r(i)mète

r'mouyî

[v] (o) cf ramouyî

r'muchî

[v] (o) cf r(i)moussî

r'muwer

[v] (o) cf mouwer

r'nachi

[v] (o) cf r(i)nachî

r'nouveler

[v] (o) cf r(i)noveler

rôbaleû

[n] (e), -se: vagabond, syn. (c) rôleû, (e) baligand, (o) albran

rôbe

[nf] (e-c) robe, syn. cote

robète

[nf] (e-c) lapin domestique

roci

[adv] (o) cf ci

rodje

[adj] (e-c) rouge

rodji

[v] (e-c) rougir

rôguia

[nm] (c) râle

rôjin

[nm] (o) cf reûjin

rôkê

[nm] (e) cf rôguia

rôkèdje

[nm] (e) cf rôguia

rôkia

[nm] (o) cf rôguia

rôler

[v] (e-c) rouler; (e-c) errer, syn. bèrôler, rèner

rôlète

[nf] (e-c) _ (dè / do gngno): rotule, syn. molète, platène

rôleû

[n] (c) , -se: vagabond, -e, syn. (e) baligand, (e) rôbaleû, (o) albran

rômatisses

[nm-pl] (e) cf rumatisses

rompeûre

[nf] (e) hernie, syn. (o) câssure, (c) drompûre

rompi

[v](e) rompre, syn. (c) d(i)rompe, (o) câsser, (o) skèter

ronche

[nf] o-c) ronce

ronchis'

[nm] (o-c) broussaille, syn. bouchenis', (e) brouhaye

rondjant

[adj] (o) , -e: lassant, -e, agaçant, -e, syn. odis', soyant, tanant

rondjî

[v] ronger, syn. raspèpyî, spèpyî; (o) lasser, syn. oder, soyî

ronfeuy

[nm] (o) lierre grimpant

ronfler

[v] (e-c) ronfler

ronfyî

[v] (o) cf ronfler

ronhe

[nf] (e) cf ronche

ronhis'

[nm] (e) cf ronchis'

rôse

[nf] rose

rôsî

[nm] rosier

rossê

[adj] (e) cf rossia

rossia

[adj] (c) , rossète: roux, -sse

rosti

[v] rôtir

rotadje

[nm] (c) (action) marche

rotâdje

[nm] (o) cf rotadje

rotche

[nf] roche

rotèdje

[nm] (e) cf rotadje

roter

[v] marcher

roubièsse

[adj] (e) brusque, syn. aurgouwant, brusse, rouflaud, sauvadje

roubliyî

[v] (o) _ dins lès paurts: déshériter

roubliyî

[v] (o) cf rovyî

roucha

[adj] (o) cf rossia

roudiner

[v] (e) bruire, syn. brûtyî, brouyî

roudje

[adj] (o) cf rodje

roudjeûs

[nf-pl] (o) rougeole, syn. (c) rovioûles

roudji

[v] (o) cf rodji

rouflaud

[adj] (c) , -e: brusque, syn. aurgouwant, brusse, roubièsse, sauvadje

rouf-rouf

[adv] précipitamment, syn. à dadaye, à l' vole, (e) reût-à-bale

rouke

[nf] (e) cf ruke

rouler

[v] (o) cf rôler

roûler

[v] (o) cf rôler

roûleû

[n] (o) cf rôleû

roulote

[nf] (e) roulotte, syn. barake

rouscayî

[v]protester, syn. protèster, rouscayî, (o) s' èrbèler

routâdje

[nm] (o) cf rotadje

router

[v] (o) cf roter

routière

[nf] (o) ornière, syn. (c) wârbêre

roûvî

[v] (e) cf rovyî

rouvioules

[nf-pl] (o) cf rovioûles

rouvyî

[v] (o) cf rovyî

roûwe

[nf] (o) cf reuwe

rouwer

[v] (c) ruer, syn. (e) hiner dè cou

rouye

[nf] (o-e) rouille, syn. èrunichûre

rovî

[v] (c) cf rovyî

rovioûles

[nf-pl] (c) rougeole

rovyî

[v] (c) oublier; ((o) (roubliyî) / (c)) _ dins lès paurts: déshériter

rowe

[nf] (e) cf reuwe

rowine

[nf] (o) cf rwine

roye

[nf] (o) cf rôye

rôye

[nf] (e-c) ligne; (e-c) sillon, syn. royon

royon

[nm] (o-c) sillon, syn. rôye

r'poli

[v] (o) (linge) repasser, syn. ristinde

r'prochî

[v] (o) cf riprotchî

r'ssèrè

[adj] (o) , -éye: cf r(i)ssèré

r'ssuwer

[v] (o) cf  r(i)ssuwer

r'tirer

[v] (o) cf r(i)tirer

r'troussî

[v] (o) cf r(i)trossî

ruche

[adj] (c) rugueux, -euse, syn. (e) grabouyeûs, (e) rahiant

rude

[adj] fameux, -euse, syn. clapant, fameûs

rûje

[nf] (o) cf rûse

rûjî

[v] (o-c) aiguiser, syn. r(i)passer, r(i)ssin.mî, sin.mî

ruke

[nf] (o-c) motte de terre 

rumatisses

[nm-pl] (o-c) rhumatismes

rume

[nm] (c) cf reûme

runin

[nm] (c) rebut, syn. (e-c) rikète, (o-c) tchinis', (e) rahis'

rûse

[nf] (e-c) (problème) ennui, syn. cramion, displit; (e-c) difficulté (c) awè ( / e) aveûr) dès rûses: avoir des difficultés, syn. awè malauji

rûsé

[adj] (e) , -êye: rusé, -e, syn. rûsé, toûrsiveûs

rustê

[nm] (e) cf rèstia

rûtiârd

[adj] (o) , -aude: cf rûtiaud

rûtiaud

[adj] (c) , -e: bougon, -ne, syn. grigneûs, mau toûrné, (o) moûsenaud, (o) marmouseû

rûtyî

[v] (c) bougonner, syn. marmouser, moûsener, sameter

rûwe

[nf] (o-c) cf reuwe

ruwer

[v] (o) cf rouwer

r'vènâdje

[nm] (o) cf r(i)vinadje

r'vènant

[nm] (o) cf rivenant

r'vèni

[v] (o) cf rivenu

r'vènûwe

[nf] (o) cf rintréye

r'vièrsî

[v] (o) cf r(i)vièsser

rwè

[nm] roi

rwèd

[adj] (o-c) , -e: raide; (c) aler pus _: accélérer; (o-c) , -e: rapide, syn. rapide

rwèd

[adv] (o-c) vite, syn. rade

rwèmî

[v] (e) ruminer, syn. reûmyî

rwène

[nf] (e) cf rwine

r'wétî

[v] (o) cf r(i)waîtî

r'wétî

[v] (o) cf r(i)waîtî

rwine

[nf] (c) ruine

21:50 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.